Back

Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns

Mēs sniedzam juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs, taču īpašu reputāciju mūsu advokāti un juristi ir izpelnījušies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, kā arī intelektuālā īpašuma jautājumos. Mūsu advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientu intereses tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā.
Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners