Back

Memo Tours

MemoTours ir pētniecības projekts, kura mērķis ir atklāt mijiedarbību starp atmiņu politiku, holokausta vietām, kolektīvo piemiņas kultūru, tūrisma pieprasījumu un tūrisma produktu piedāvājuma sociālajiem, ētiskajiem un ilgtspējas aspektiem. Pētījumu īsteno Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, to finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta nr. lzp-2019/1-0241
Memo Tours
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners