Back

getUgo

getUgo radītais produkts dod iespēju tā lietotājiem palielināt darbinieku fizisko drošību, īpaši nozarēs, kur cilvēka klātbūtni bīstamos apstākļos var aizstāt, vadot iekārtu attālināti. Tāpat attālinātās vadības sistēma veicina efektīvu cilvēkresursu plānošanu un izmantošanu. Tā nodrošina vadītājam iespēju pieslēgties iekārtai jeb transporta līdzeklim no jebkuras vietas pasaulē, kur ir mobilā tīkla pārklājums. Rezultātā tiek ietaupīts ceļā un dīkstāvē pavadītais laiks.
getUgo
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners