Back

Arlita Zariņa

Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes biedre

Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes biedre. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze no 2005.-2012.gadam. Tiesnese no 2012.gada.
Arlita Zariņa
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners