Back

Dace Bula

Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā

Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
Dace Bula
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners