Back

Gatis Lāma

Pedagoģijas doktorants, divu bērnu tēvs

Gatis ir LU PPMF pedagoģijas 3.kursa doktorants un divu mazu bērnu tēvs. Viņa pētnieciskās interese ir saistītas ar caurviju jeb vispārīgajām prasmēm, kas katram no mums nepieiciešamas, lai iekļautos mūsdienu sabiedrībā. Paralēli studijām Gatis strādā par vidusskolas skolotāju un lektoru, docējot kursus klases audzināšanā, matemātikas metodikā un pētniecībā.
Gatis Lāma
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners