Back

Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen)

Director of International Cooperation in the Directorate of Norwegian Correctional service

Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktors. Viņa pārziņā ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu finansējuma pārvaldība korekcijas dienestu programmās Eiropas valstīs, tostarp Rumānijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā, Čehijā, Horvātijā, Bulgārijā. Turklāt viņš ir atbildīgs arī par sadarbības projektiem starp Norvēģiju, ASV, Krieviju un Ukrainu, kā arī par starptautisko sadarbību kopumā. No 2010. līdz 2013. gadam strādāja Norvēģijas Karalistes Tieslietu ministrijā kā Norvēģijas Tiesiskuma padomnieku misijas Moldovā (NORLAM) vadītājs. Kopumā K.Ekhaugenam ir vairāk nekā 30 gadu darba pieredze dažādos amatos Norvēģijas korekcijas dienestu sistēmā.
Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen)
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners