Back

Astra Spalvēna

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece

Dr. art. Astra Spalvēna pēta ēdiena kultūru Latvijā, īpaši fokusējoties uz sociālajiem un kultūrvēsturiskajiem aspektiem. Akadēmisku un populārzinātnisku publikāciju autore, Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Nacionālā identitāte: gastropoētiskie aspekti” galvenā izpildītāja.
Pētnieciskās intereses: pavārgrāmatu vēsture, padomju virtuve, kulinārais mantojums, tā saglabāšanas stratēģijas un interpretācijas iespējas mūsdienās.
Astra Spalvēna
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners