Back

Alnis Stakle

RSU studiju programmu “Multimediju komunikācija” un “Fotogrāfija” vadītājs, docents

RSU Komunikācijas fakultātes docenta Aļņa Stakles zinātnisko un radošo interešu lokā ir vizuālā kultūra un fotogrāfija. Stakle ir bijis kurators, fotogrāmatu izdevējs un mākslinieks dažāda mēroga pasākumos. Viņa zinātniskās intereses ir saistītas ar fotogrāfijas lietojumu komunikācijā un medijpratību.

Events in English

Alnis Stakle
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners