Back

Cēsu Pluriversitāte

Eksperimentāls izglītības dizaina pētniecības projekts, kas, par pamatu ņemot 2050. gadu, analizē tuvojošās nākotnes, tādējādi uzsākot procesu, kura laikā radīt šajās nākotnēs iederīgas zināšanas un prasmes.

Mēs aicinām kolektīvi iztēloties tādu augstāko izglītību, kas ir informēta globālās kopsakarībās un fiziski situēta lokālās problēmās. Tās saturam jāveido kritisku, vietā bāzētu pedagoģiju, kas ir nepastarpināta un iederīga vietējā ainavā un sezonās. Tādējādi radot priekšnoteikumus ilgtspējīgu, pašpietiekamu un alternatīvu ekonomikas, sabiedrības un kultūras modeļu izveidei.
Cēsu Pluriversitāte
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners