Back

Laura Reisele

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperte

Sociāli iekļaujošu projektu entuziaste. Kopš 2010. gada darbojas jaunatnes jomā. Strādājusi gan NVO, gan pašvaldībā kā jaunatnes darbiniece, koordinējusi un vadījusi projektus, kuros līdzdarbojas cilvēki ar dažādām spējām un iespējām. Ikdienas darbā JSPA sniedz atbalstu jaunatnes organizācijām to ceļā uz projektiem un jēgpilnām aktivitātēm.
Laura vēlas, lai atvērtība, dažādības pieņemšana un sadarbība būtu sabiedrības normas un jebkurš projekts vai aktivitāte būtu pieejama ikvienam.

Events in English

Laura Reisele
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners