Back

Jānis Pleps

Latvijas Universitātes docents, Tiesību vēstures un teorijas katedras vadītājs un Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos

Jānis Pleps
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners