Back

Juridiskās palīdzības administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas apsaimnieko līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai, valsts kompensācijām cietušajiem un nodrošina noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu.

Events in English

Juridiskās palīdzības administrācija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners