Back

Dr. Klāvs Sedlenieks

Social anthropologist, Rīga Stradiņš University Assoc.Prof.

Klāvs Sedlenieks ir sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors. Klāvam Sedleniekam ir plaša starptautiska pieredze, viņš ir studējis un strādājis Igaunijā, Lietuvā, Melnkalnē, Lielbritānijā un ASV. Veicis pētījumus Latvijā un Melnkalnē par tēmām, kas saistās ar ekonomisko un politisko dzīvi, it īpaši valsts antropoloģijas jomā. Starp nozīmīgākajiem pētījumiem jāmin Horizon2020 projekts “Inform” un Latvijas Zinātnes padomes projekts “Relate.lv”.
Dr. Klāvs Sedlenieks
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners