Back

Selīna Vancāne

Riga City Council Deputy, Deputy Chairman of the Committee on Housing and Environment, Head of the Klimatneutrality Working Group

Vairāk nekā desmit gadu aktīvi darbojoties Eiropas un Latvijas nevalstiskajās organizācijās, iesaistījusies ilgtspējīgas publisko investīciju, klimata un enerģētikas politikas veidošanā.

Kopš 2020.gada ir Rīgas domes deputāte, mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece un vada Rīgas virzību ceļā uz klimatneitralitāti. Studijas RTU inženierzinātņu doktorantūrā un dažādas pilsoniskās aktivitātes.
Selīna Vancāne
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners