Back

Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra ir tiešā pārvaldes iestāde, kas atrodas Labklājības ministra pārraudzībā. Tās mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners