Back

Empātijas spēles

Date and time: July 2, 11:00-12:30
Stage: 18 Sarunu vieta
Event location in map: Cesis Castle Park
Event available in attendance only
Empātijai ir nozīmīga loma savstarpējā komunikācijā. Labāk izprotot empātiju, ir vieglāk saprast sevi un citus cilvēkus. Dzīvojot 21.gadsimtā, cilvēkiem arvien pieejamāka ir informācija par jebkuru tematu, arī par empātiju, bet ar teorētiskām zināšanām vien ir par maz. Lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju, ir nepieciešamas arī praktiskas iemaņas un viena no labākajām metodēm, kā tās gūt - ir spēle. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja pieredzēt, kas ir empātija (un kas nav). Būs iespēja izspēlēt un izzināt dažādus empātijas aspektus: - kādas ir pamata saziņas metodes, kuras lietojam ikdienā un kā tās mēdz kavēt savstarpējo sapratni; - pieredzēt unikālu iespēju - būt pilnība uzklausītam; - izmantojot strukturētus soļus (izmantojot nevardarbīgās komunikācijas pamatus) veidot dziļākas kvalitātes ikdienas komunikāciju. Spēles ir veidotas tā, lai tajās varētu piedalīties dažāda skaita dalībnieki - no viena līdz vairākiem, gan savstarpēji pazīstami, gan nepazīstami cilvēki. Izspēlējot spēles vienu reizi, dalībnieki tās varēs turpināt paši, ieviešot tās arī savā ikdienā.
Technical support
If you have problems connecting to the live broadcast or if you notice any other technical problems on the festival website, feel free to contact our technical support - we will be happy to help!
26057080 [email protected]

Similar events

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners