Back

Saruna "Latvietis un zeme"

Date and time: August 20, 13:13-14:00
Stage: 8 Izstāžu nams
Event location in map: Pils laukums 3

Vēstures izpratnei nepietiek ar faktiem. Vai tieksme pēc sava zemes pleķīša ir latviskajā dzīvesziņā? 45 minūšu sarunas mēģināsim aptvert divus gadsimtus. Runāsim par muižu un agrārreformām, kā arī par kolhozu un zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

Organized by:

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners