Back

Saruna "Kas palīdz palīdzot? Citi dara tā."

Date and time: August 20, 16:00-17:30
Stage: 17 Iespēju dārzs
Event location in map: Vienības laukuma zaļā zona

Inovatīvi pakalpojumi un inovācijas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļu atbalstam, t.sk. tehnoloģijas.

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners