Назад

5 сентября 20:00-21:00

Diskusija "Vērtību hierarhija starp liberālismu un nacionālismu"

Viena no Rīgā dzimušā filozofa Jesajas Berlina galvenajām idejām ir vērtību plurālisms: atziņa, ka dažādas lietas, ko cilvēki mēdz uzskatīt par svarīgām — taisnīgumu, labklājību, brīvību, vienlīdzību — nav iespējams saskaņot nepretrunīgā sistēmā.

Jesajas Berlina Centra mērķis un misija ir popularizēt un aizstāvēt dižā filozofa idejas un viņa līdzgaitnieku mantojumu. Šī diskusija būs mēģinājums padomāt par Latvijas un valstu vispār iespējām salāgot šķietami pretrunīgus mērķus savās konstitūcijās.

Latvijas, tāpat kā citu nacionālu un demokrātisku valstu, pastāvēšanas pamatojumu un struktūru nosaka divi pamatvektori: nacionālās kultūras saglabāšana un demokrātiska pašnoteikšanās. LR Satversme, būdama visnotaļ moderna un liberāla konstitūcija, garantē individuālās pamatbrīvības visiem LR pilsoņiem, un tāpat Latviju kā ANO locekli saista arī Cilvēktiesību deklarācija. Šādu sakārtojumu mēģinot realizēt ikdienas sociālajā, politiskajā un personīgajā dzīvē, bieži nākas ievērot, ka starp šīm vērtībām rodas neizbēgami konflikti.

Vai starp dažādajām un bieži pretrunīgajām vērtībām, kuras svarīgas nacionāli-demokrātisku valstu iedzīvotājiem, iespējams nostiprināt kādu hierarhiju? Vai arī tām, kā norāda Jesaja Berlins, lemts atrasties mūžīgā konfliktā un situatīvu kompromisu meklējumos?

Организаторы:
Ведущий :
На данном сайте собраны материалы дискуссий Фестиваля общения LAMPA. Организаторы Фестиваля общения LAMPA не несут ответственность за содержание мнений участников, а также их не редактируют за исключением случаев, когда содержание очевидным образом противоречит нормативным актам Латвийской республики.
Share:

Организаторы

Патроны

Большие друзья

Партнёры

Информационные партнёры