Назад

Ineta Ziemele

Eiropas Savienības Tiesas tiesnese

Kopš 2020. gada oktobra Eiropas Savienības Tiesas tiesnese; Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja (2017.-2020.); daudzu publikāciju autore starptautisko un nacionālo tiesību jomā. Baltijas Starptautisko tiesību gadagrāmatas (Baltic Yearbook of International Law) dibinātāja un redakcijas locekle; Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un priekšsēdētāja Strasbūrā (2005. - 2014.) Starptautisko tiesību un cilvēktiesību profesore Rīgas juridiskajā augstskolā *kopš 2001. gada); Padomniece Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorātā Strasbūrā, Francijā (199902001); dibinājusi un vadījusi LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtu (1993.-1999.)
Ineta Ziemele
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры