Назад

Mārtiņš Daugulis

RSU Politikas zinātnes katedras vadītājs, TVNET moderators

Mārtiņš Daugulis ir Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras vadītājs un lektors. Izglītots kā politologs un sociālais antropologs, viņš darbojas pētniecībā, ir piesaistīts kā lokālais Pasaules Veselības organizācijas konsultants Latvijā, kā arī iesaistās sabiedriskajos procesos, arī kā sabiedriskais vēstnieks Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Paralēli akadēmiskajam darbam M.Daugulis ir TVNET moderators un oriģinālpārraižu autors.

Mероприятия

Mārtiņš Daugulis
Назад

КОНТАКТЫ

Lelde Prūse
Продюсер фестиваля, руководитель Школы общения LAMPA

Партнёры