Назад

Dagnija Blumberga

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore

Dagnija ir ieguvusi vārāk kā 30 gadu profesionālo pieredzi un ir viena no uzņēmuma EKODOMA dibinātājām. Šobrīd viņa vēljoprojām konsultē vides un enerģētikas jautājumos. Ekodomā viņa savulaik ir uzņēmusies un vadījusi vairākus veiksmīgus vietējos un starptautiskus projektus energoefektivitātes, atjaunojamās energoresursu un enerģijas politikas jomā.
Dagnija Blumberga ir specializējusies un šobrīd arī vada nodarbības sekojošās jomās: energoplānošanā, tīrākā ražošanā, klimata tehnoloģijās, energopatērētāju vadībā, u.c. pietam, Dagnija pēdējā laikā visaptverošās zināšanas termodinamikā, siltumapmaiņā un degšanas procesos pamatīgi papildinājusi arī bioekonomikā. Kopumā Dagnija Blumberga ir izstrādājusi vairāk kā 400 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņas Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.
Savu profesionālo karjeru Dagnija uzsāka kā docente Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un kopš 2006. gada ir profesore un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore. Dagnija Blumberga ir pilnībā izstrādājusi studiju programmu, kas pašlaik ir pieejama RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā.
Dagnija savu eksperta pieredzi izmantojusi, konsultējot un sadarbojoties ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas. Latvijas Bankas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un daudzu uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Dagnija ir harizmātiska personība un plaši pazīstams eksperts enerģētikas sektorā, ar izcilām pārrunu un moderācijas prasmēm. Viņa dzīvo Rīgā un izcili pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas.
Dagnija Blumberga
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры