Atpakaļ

Saruna "Biznesa, zinātnes sadarbība ar jaunuzņēmumiem"

Datums: 2023. gada 9. jūnijā
Norises vieta: Tehnoloģiju un inovāciju telts
Tēma, kas ietver gan labo piemēru parādīšanu, gan esošo izaicinājumu analīzi, kā arī biznesa un zinātnieku ieguvumu no jaunuzņēmumu piesaistes.
Lai veicinātu šo sadarbību, ir svarīgi atzīt, ka biznesa, zinātnes un jaunuzņēmumu savstarpējā sadarbība ir savstarpēji izdevīga - izaugsmi veicinoša . Biznesam, tas var būt jaunu tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu izveide, kas var palielināt peļņu un uzņēmuma konkurētspēju. Savukārt, zinātnieki var gūt labumu no savu pētījumu komercializācijas un palīdzēt risināt sabiedrības problēmas.

Viens no izaicinājumiem ir komunikācijas un sapratnes trūkums starp iesaistītajām pusēm, kā arī atšķirības, kas var būt gan kultūras, gan vērtību jomā. Tāpēc ir svarīgi to veicināt, kā arī radīt vidi, kurā puses var efektīvi sadarboties un īstenot jaunus un inovatīvus projektus. Mūsuprāt, jūsu dažādās pieredzes lieliski spēs diskusijā apskatīt šos jautājumus no visām pusēm. TechHub Riga vēlme ir, ka šīs diskusijas laikā klausītāji var uzzināt par dažādajām iespējām un pieredzēm, ka jaunuzņēmumu ekosistēma un tās partneri ir šeit, lai atbalstītu ideju īstenotājus, tajā pašā laikā arī pārrunāt šādu sadarbību ēnas puses, varbūt rast idejas jauniem risinājumiem.
Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA pasākumu materiāli. Festivāla rīkotāji neuzņemas atbildību par pasākumu dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Citi pasākumu ieraksti

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri