Atpakaļ

Diskusija "Vai neatkarīgā Latvijā ir vieta privātīpašumam?"

Datums: 2023. gada 9. jūnijā
Norises vieta: Skatuve APGAISMO
Pieejamo resursu apzināšanās, to kontrole un racionāli lēmumi par izmantošanu ir pamats valsts pastāvēšanai. Būtiskākais dabiskais resurss Latvijā ir zeme. Tā tas ir bijis vēsturiski un tā tas ir šobrīd. Visticamāk, arī nākotne daudzējādā ziņā būs atkarīga no efektīvas, racionālas zemes izmantošanas.
Diskutēsim par privātīpašuma lomu Rietumu sabiedrības modelī, vērtību sistēmā un kapitālisma ekonomikā. Vai tā mainās, vai tai būtu jāmainās? Kam pieder zemes dzīļu resursi Latvijā? Kam pieder uz auglīgas zemes dabiski radušies, vai mērķtiecīga saimnieciskās darbības rezultātā izaudzēti bioloģiskie aktīvi? Kāpēc un kā izaugusī biomasa var kļūt par visas sabiedrības īpašumu?
Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA pasākumu materiāli. Festivāla rīkotāji neuzņemas atbildību par pasākumu dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Citi pasākumu ieraksti

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri