Atpakaļ

Diskusija "Likums Kārli un Karlīni neredz: transpersonas un normatīvā regulējuma trūkumi"

Datums: 2021. gada 21. augustā
Norises vieta: Swedbank Ilgtspējas skatuve

Dzimums, kas mums tiek oficiāli norādīts piedzimstot, ir balstīts uz anatomiskajām pazīmēm. Taču tas var neatbilst mūsu dzimtes identitātei - tam, kā jūtamies un ko domājam par savu dzimumu. Attiecīgi transpersona ir cilvēks, kura dzimtes identitāte atšķiras un/vai kurš savu dzimtes identitāti pauž atšķirīgi no identitātes, kura tam norādīta piedzimstot. Dzimuma maiņas tiesiskais regulējums ir viens no veidiem, kā ne vien atvieglot transpersonu dzīvi, bet arī mazināt neiecietību un transfobiju. Lai arī Latvijā bijuši mēģinājumi šādu regulējumu ieviest, tie nav vainagojušies panākumiem. Joprojām nepastāv Transpersonu likums vai cits speciālais tiesību akts, kurā tiktu regulēta dzimuma maiņas norise, tās atzīšanas procedūra un valsts pozitīvie pienākumi attiecībā uz transpersonām. Šāda regulējuma trūkuma rezultātā transpersonām ir jāpārvar juridiski, finansiāli un emocionāli šķēršļi, lai veiktu nepieciešamās operācijas un tikt juridiski atzītām par piederošām tam dzimumam, kuram tās jūtas piederīgas. Klusēšana nenozīmē problēmu neesību - tikai to ignorēšanu. Ikvienas personas cieņas aizsardzība ir centrālais šī regulējuma jautājums. Tomēr, kas tieši būtu maināms - un kad šādas izmaiņas gaidāmas?


Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA pasākumu materiāli. Festivāla rīkotāji neuzņemas atbildību par pasākumu dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Citi pasākumu ieraksti

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri