Atpakaļ

Interaktīva diskusija “Reliģija un izglītība: pretnostatījums vai savstarpējs papildinājums?”

Datums: 2020. gada 4. septembrī
Norises vieta: Tiešsaiste

Diskusija meklēs atbildes uz jautājumiem “Vai reliģijai vieta izglītībā?”, “Kā sadzīvot ar daudzveidīgiem pasaules uzskatiem mācību procesā?” un “Kā īstenot reliģisko brīvību izglītības kontekstā?”.Reliģiskā brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Latvijā tradicionāli izglītības un reliģijas attiecības ir atstātas kristīgās baznīcas pārraudzībā. Nereti aizspriedumi un stereotipi neļauj saskatīt mūsdienīgas reliģiskās izglītības potenciālu sabiedrības līdzsvarotības un vienotības nodrošinājumā. Arī pati reliģiskā izglītība ir savas identitātes pārdefinēšanas procesā.Reliģija vai pasaules uzskats? Kā reliģijai kļūt plurālai un iekļaujošai? Tie ir tikai daži jautājumi, par kuriem spriež jomas profesionāļi Eiropā un pasaulē. Jaunais izglītības standarts meklē kompromisu starp tradicionālo un inovatīvo. Vai sekmīgi?


Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA pasākumu materiāli. Festivāla rīkotāji neuzņemas atbildību par pasākumu dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Citi pasākumu ieraksti

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri