KUSTĪBU traucējumiem

Sarunu festivāls LAMPA notiek Cēsu pilsētvidē – Vienības laukumā, Maija parkā, Pils parkā un laukumā, tāpēc apmeklējot festivālu, jāņem vērā pilsētas reljefs. Festivāla teritorija vietām pieejama tikai ar asistenta palīdzību.

Aicinām apmeklētājus iepazīties ar vides pieejamības aprakstu un karti, kurā izcelti trīs ieteicamie pārvietošanās maršruti cilvēkiem, kas lieto ratiņkrēslu.

Ērtībai festivāla teritorijā ir izvietotas zīmes ar norādēm ceļa pieejamībai, kā arī uz festivāla kartēm teritorijā  atrodams QR kods, kas ved uz vides pieejamības karti. 

Vienības laukums, Maija parks un Cēsu Pils laukums (kartē zona A)

Nokļūšana Vienības laukumā iespējama no Valmieras ielas. Ceļa segums ir asfalts vai bruģītis. Pasākumu norises vieta: 1.

Nokļūšana līdz Maija parkam un Cēsu Pils laukumam iespējama no Lenču ielas, virzienā no Vienības laukuma. Jāņem vērā, ka šajā virzienā Lenču iela ved lejā no kalna (kalna slīpums 13%). Abās Lenču ielas pusēs ir gājēju ietves (gluds betona bruģakmens, vietām lietus ūdeņu novadrenes). Festivāla laikā Lenču iela ir daļēji  slēgta satiksmei, un pārvietošanās ir iespējama arī pa asfaltēto ceļa brauktuves daļu.

Maija parkā pārvietošanās iespējama pa gājēju celiņiem (grants šķembu segums). Pārvietošanās pa zāli nepieciešama tikai vietām – lai no celiņa piekļūtu atsevišķām pasākumu norises vietām. Parka reljefs ir samērā līdzens. Pasākumu norises vietas: 2—13. 

Cēsu Pils laukumā pārvietošanās ir pa betona bruģakmens un grants šķembu celiņiem un zāli. Posmā gar Cēsu Izstāžu namu, iepretim zālienam, ielu klāj akmens bruģis; ielas malā ir šaura, nelīdzena betona bruģakmens ietve. Vairums skatuvju atrodas zālienā, uz kura iespējams uzkļūt, pārvarot apmali. Zemākā apmale ir posmā, kas atrodas tuvāk “Info punktam” un Cēsu pilij. Ja nepieciešama palīdzība, droši to varat lūgt info punktā. Pils laukuma reljefs ir samērā līdzens. Pasākumu norises vietas: 15—21. 

Ēdinātāju un dzērienu tirgotāji izvietoti uz Lenču ielas, posmā starp Maija parku un Pils laukumu un Pils laukuma zālienā, kurā atrodas arī maltīšu ieturēšanai paredzēta zona. Pils laukumā atrodas depozītglāžu atgriešanas punkts. Savukārt Maija parkā pieejams bezmaksas dzeramā ūdens punkts.

Tuvākās portatīvās WC atrodas pie Maija parka (Lenču ielas 6 tuvumā) un tām iespējams piekļūt pa asfaltētu celiņu. WC aprīkotas ar izlietni roku mazgāšanai.

Šajā zonā atrodas:

 • Info punkts 
 • Medpunkts
 • Ēdināšana
 • Bezmaksas dzeramā ūdens punkts
 • Depozītglāžu atgriešanas punkts
 • Pielāgotas portatīvās WC

Tuvākās pieejamās autostāvvietas cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem:

 • Lenču ielā 4  (nodrošina festivāls) — 3 stāvvietas, piekļūšana no Vienības laukuma puses
 • Lenču ielā 6 — 1 stāvvieta
 • Raunas ielā 13A — 1 stāvvieta pie koncertzāles, 2 stāvvietas pie lielveikala
Lai nokļūtu Cēsu Pils parkā, jāpārvar stāvas kāpnes vai liels slīpums virzienā uz leju – 13% (Lenču iela). Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, iesakām pārvietoties ar auto un izmantot stāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.

Cēsu Pils parks un Palasta iela (kartē zona B un C)

Nokļūšana Cēsu Pils parkā ieteicama no Palasta ielas, kura festivāla laikā ir slēgta satiksmei, un ir atļauta pārvietošanās pa asfaltēto brauktuves daļu. Ieeja parkā ir pa gludu betona bruģa celiņu.

Cēsu Pils parkā pārvietošanās iespējama pa bruģa un asfalta gājēju celiņiem, kas ved loku apkārt dīķim. Šo celiņu tuvumā esošās norises vietas ir pieejamas apmeklētājiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Vietām Pils parkā ir stāvas takas un nelīdzens grants segums. Ir vairākas ratiņkrēslā grūti vai neiespējami pārvaramas apmales un kāpnes. Paredzēta pārvietošanās pa zāli.

Kartē atzīmēti celiņi un takas, kas sasniedzamas apmeklētājiem ratiņkrēslā:

 1. Parka vidus daļa, dīķa labais krasts (ceļš B): pārvietošanās pietiekami ērta, bruģētā celiņa tiešā tuvumā izvietotas pasākumu norises vietas, kas neprasa pārvietošanos pa zāli. Pasākumu norises vietas: 40—49; 55 – 58.  

 • Saliņa parka dīķī — jāpārvar koka tiltiņš. Tālāka pārvietošanās uz saliņas notiek pa zālienu. Pasākumu norises vieta: 59.
 • Estrādes laukums — jāpārvar mēreni stāvs tiltiņš, vēlama asistenta palīdzība. Izejot no laukuma, jāpārvar apmale. Vēlama asistenta palīdzība.  Pasākumu norises vieta: 62.
 • Zona Lenču ielas tiešā tuvumā: parka reljefs stāvs un ļoti nelīdzens, pārvietošanās iespējama pa takām un zālienu. Pasākumu norises vietas: 50 – 54.

2. Dīķa kreisais krasts (ceļš C) — pārvietošanās pa smilšainiem gājēju celiņiem, takām un zālienu. Virzienā no estrādes laukuma uz Palasta ielu celiņš ved kalnā. Tā pārvarēšanai vēlama asistenta palīdzība. Pasākumu norises vietas: 25 – 39.

Lai nokļūtu Riekstu kalnā, jāpārvar ļoti stāvs kalns un ir nepieciešams asistents. Pārvietošanās pa nelīdzenām smilšu takām un zālienu. Kalns nav sasniedzams apmeklētājiem ar nopietniem kustību traucējumiem. Pasākumu norises vietas: 23 – 24.

Ēdinātāju un dzērienu tirgotāji izvietoti Pils parka zālienā, pie ieejas parkā un uz asfalta seguma Palasta ielā.

Tuvākās portatīvās WC atrodas Palasta un Zaļās ielas krustojumā, laukumā ar grants segumu. WC aprīkotas ar izlietni roku mazgāšanai.

Šajā zonā atrodas:

 • Info punkts
 • Divi medpunkti
 • Ēdināšana
 • Divi bezmaksas dzeramā ūdens punkti
 • Depozītglāžu atgriešanas punkts
 • Pielāgotas portatīvās WC
 • Autostāvvieta cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem

Tuvākās pieejamās autostāvvietas cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem:

 • Lenču iela 18 (nodrošina festivāls) – 3 stāvvietas.
Lai nokļūtu Maija parkā un Cēsu Pils laukumā, jāpārvar liels slīpums virzienā uz augšu  - 13% (Lenču iela). Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, iesakām pārvietoties ar auto un izmantot stāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.

Pieejamība citviet Cēsīs:

Kafejnīcas, restorāni:

 • H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāns, Rīgas iela 15 pieejams un ir labierīcības
 • Restorāns KEST, Valmieras iela 1 pieejams un ir labierīcības
 • Idi Ridi, Raunas iela 17 – pieejams, bet labierīcības pielāgotas daļēji
 • Vinetas un Allas kārumlāde, Rīgas iela 12 –pieejams, bet  smagas durvis un nav pielāgotas labierīcības
 • Villa Santa restorāns, Gaujas iela 88 pieejams un ir labierīcības
 • Kafejnīca Solo – pieejams, bet nav pielāgotas labierīcības

Veikali:

 • Top, Raunas iela 13A, Gaujas iela 29
 • Maxima, Valmieras iela 17A
 • T/C Globuss, Raiņa iela 26/28
 • Solo, Jāņa Poruka iela 19

Labierīcības:

 • Autoostā
 • Smilšu laukumā, Uzvaras bulvāris 22
 • Tirdzniecības centros  maksu labierīcības – T/C Globuss, Solo, Maxima

Stāvvietas:

 • Smilšu laukumā, Uzvaras bulvāris 22
 • Veikalu stāvvietās
 • Ielas malā Raunas ielā un Raiņa ielā