Datu aizsardzība

Mēs, Sarunu festivāla LAMPA rīkotāji, informējam jūs, Sarunu festivāla LAMPA un to iesildošo pasākumu dalībniekus un apmeklētājus, ka pasākumos notiks fotografēšana un filmēšana. Sarunu festivālā LAMPA iegūtos attēlus mēs plānojam izmantot publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot tos mūsu interneta vietnēs. Mēs apzināmies, ka Jūsu attēls ir svarīgi personas dati. Mēs apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu drošību. Mēs apņemamies nodrošināt, ka pasākuma laikā iegūtie personas dati netiks nodoti trešajām personām bez pienācīgas aizsardzības. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi, saziņas veidiem vai lūgt, lai turpmāk jūsu personas dati šim nolūkam netiktu apstrādāti, ieskaitot jūsu datu dzēšanu no Sarunu festivāla LAMPA mājas lapas, jūs varat rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Sarunu festivāla LAMPA privātuma politika