DALĪBA

Pieteikšanās kārtība

Divu dienu programmas anketa
Pieteikšanās datumi:
15.11. – 08.01.

Tiem, kas vēlas organizēt vairāk nekā tikai vienu pasākumu, maksimāli izmantot festivālā piedāvāto platformu un radīt interesantu saturu divu dienu garumā. Jāatceras, ka pašiem būs jāuzbūvē un jānoformē telts/skatuve. Informācija par līdzmaksājumiem. Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 2020. gada 31. janvārī.

Anketas paraugs
Viena pasākuma anketa
Pieteikšanās datumi:
13.01. – 29.02.

LAMPA piedāvā astoņas skatuves un vienu telti, kur var noorganizēt 1 stundu vai 1,5 stundu garu pasākumu.  Informācija par skatuvēm un līdzmaksājumiem. Var pieteikt vairākus pasākumus. Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 2020. gada 24. martā.

Sarunu festivāla LAMPA programma ir tikpat neprognozējama un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena interesanta saruna. Ik gadu tā tiek radīta kopā ar daudzām organizācijām un aktīvistiem, un tāpēc mēs aicinām visus radošos un idejām bagātos prātus, entuziastus, privātā, valsts un nevalstiskā sektora organizācijas pieteikt savu pasākumu Sarunu festivālam LAMPA 2020, kas notiks 2020. gada 19.– 20. jūnijā Cēsu pils parkā

Par Sarunu festivāla LAMPA 2020. gada virstēmu izvirzījām “kopā”. Mēs ticam, ka apvienojot spēkus var panākt vairāk. Vienatnē nevar sarunāties un arī LAMPA tiek radīta kopā. Taču ne vienmēr ir viegli būt kopā, jo esam ļoti dažādi. Tomēr ieklausoties viens otrā, varam runāt par to, kas mūs vieno, kā būt un darīt kopā – uz to arī aicinām.

Lietas, kas jāņem vērā, piesakot pasākumu(s):


Vai par dalību festivālā ir jāmaksā?

Ieeja apmeklētājiem festivālā ir bez maksas. Līdz ar to festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem. Līdzmaksājumu lielums atkarīgs no izvēlētās LAMPAS skatuves/telts un pasākuma norises laika. Swedbank, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā iespēju piedalīties bez līdzmaksājuma segšanas. Bezmaksas dalībai iespējams pieteikties, vienlaicīgi piesakot pasākumu. 

 

SWEDBANK Latvija piedāvā bezmaksas dalību Swedbank Izglītības skatuvē pasākumiem, kas saistīti ar izglītības tēmu.

Izglītības satura patrons Swedbank īpaši aicina veidot saturu par un ap mūsdienīgu izglītību, kas bērnus un jauniešus sagatavo pilnvērtīgai profesionālajai un personīgajai dzīvei 21. gadsimtā, lai festivāla apmeklētājiem veidotu izpratni par Latvijas apstākļiem piemērotu kvalitatīvu izglītību un sekmētu sabiedrības pieprasījumu pēc pozitīvām pārmaiņām.

  • Tikai Swedbank izglītības skatuvē (vienas stundas pasākumi). 

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā bezmaksas dalību indivīdiem visu tēmu pasākumiem.

  • Jebkurā no LAMPAS skatuvēm (vienas un pusotras stundas pasākumi), izņemot Swedbank Izglītības skatuvē un skatuvē "Dzirkstele".

Vācijas Federālā Ārlietu ministrija piedāvā bezmaksas dalību biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības pasākumiem.

  • Tikai skatuvē "Dzirkstele" (vienas stundas pasākumi). 

Ja vēlaties ar mums konsultēties pirms pieteikuma iesniegšanas, sazinieties ar LAMPAS programmas kuratori Egitu Prāmu: egita.prama@fondsdots.lv, +371 67039255.

NVO
Uzņēmums
Valsts / pašvaldības iestāde
Indivīds
Augstskola
Ārvalstu pārstāvniecība
Politiskā partija