Back

Anda Ruskule

Ģeogrāfijas zinātņu doktore un vides eksperte

Ģeogrāfe un vides eksperte, kas biedrībā “Baltijas Vides Forums” strādā ar plašu tēmu loku, ietverot dabas aizsardzību, ainavu un jūras telpisko plānošanu. Pēdējos gados Anda īpašu uzmanību velta ekosistēmu sniegto pakalpojumu apzināšanai un popularizēšanai, kā arī to novērtēšanas un kartēšanas metožu izstrādei dažādu Latvijas un starptautisko projektu ietvaros. Anda ir ieguvusi ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu, pētot lauku ainavas attīstības tendences Vidzemē un iedzīvotāju attieksmi pret vērojamām izmaiņām.
Anda Ruskule
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners