Back

Baltijas HIV asociācija

Biedrība „Baltijas HIV asociācija” strādā pie HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas programmu attīstīšanas un līdzdalības to integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos, kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas. Biedrība dibināta 2010. gadā, šobrīd apvieno dažādu jomu speciālistus – sabiedrības veselības speciālistus, ārstniecības personas, sociālos darbiniekus, juristus u.c., iesaistās pētījumos, veic epidemioloģisku datu analīzi. 2019. gada martā apritēja 5 gadi, kopš darbojas biedrības Testpunkts, kurā pērn bezmaksas konsultācijas vai izmeklējumus saņēma vairāk nekā 700 cilvēku.
Baltijas HIV asociācija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners