Back

SIA “nēbetjā”

Vietrades komanda

Redirektīva vietrades prakse, kas pēta, konsultē un izglīto tādās jomās kā plānošana, dizains un stratēģiskais menedžments.

Events in English

SIA “nēbetjā”
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners