Back

Eiropas Kustība Latvijā

Eiropas Kustība Latvijā, kas dibināta 1997. gadā, ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas darbojas politikas jomā. EKL galvenie mērķi – aktīva Latvijas dalība ES un informētas sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā.

EKL galvenie darbības virzieni:
• Latvijas interešu pārstāvība ES un sadarbība ar citām Eiropas valstīm;
• eiropeiskās apziņas vairošana Latvijā;
• atbalsts pilsoniskais sabiedrībai un tās iesaistei lēmumu pieņemšanā – Latvijā un Eiropā.
Eiropas Kustība Latvijā
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners