Back

Elvīra Šimfa

Filozofe

LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, filozofijas lektore. Galvenās pētījumu tēmas ir klasiskā vācu filozofija, īpaši – Imanuela Kanta praktiskā filozofija, kā arī politikas teorija, īpaši – K. Marksa, H. Ārentes, J. Hābermāsa u.c. politikas teorētiķu idejas. Šimfa īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar varu un vardarbību politikā, sociālo un politisko ļaunumu.
Elvīra Šimfa
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners