Back

Inga Remerte

supervizore

Pedagogu supervizore, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas projekta PuMPuRS eksperte un supervizore
Inga Remerte
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners