Back

Solvita Strāķe

Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece

Solvita Strāķe ir vadošā pētniece, Latvijas Hidroekoloģijas institūta Jūras Monitoringa nodaļas Hidrobioloģijas laboratorijas vadītāja un vairāk kā 20 gadus veic Baltijas jūras ekosistēmas un tajā notiekošo procesu izpēti. Doktora disertācijas izstrādes laikā analizē planktonorganismu lomu Baltijas jūras vielu apritē, vēlāk apzina Baltijas jūrai nozīmīgas zemūdens dzīvotnes Latvijai identificējot aizsargājamo jūras teritoriju izpētes vietas jūras telpiskajā plānā. Šobrīd veic Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas dziļo sēkļu izpēti, analizē zemūdens dzīvotņu sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un apzina cilvēka darbības rezultatā Baltijas jūrā iedzīvojušās svešzemju sugas.
Solvita Strāķe
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners