Back

Gunta Kraģe

Izglītības eksperte

LU vadošais pētnieks, docente, Reģionālā centra direktore un Profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" direktore.
Izglītības vadības doktors izglītības vadībā un Latvijas Universitātē strādā jau 30 gadus. Zinātniskā un praktiskā interese - projektu vadīšana. Vadīti projekti Latvijas skolās un pašvaldībās - "Atbalsts.lu.lv" par sociālās atstumtības mazināšanu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai", "Sociālemocionālā audzināšana" "Vimala", "Pumpurs" par priekšlaicīgu mācību pamešanas mazināšanu u.c. Pašlaik vada projektu, pētījumu par meiteņu sasniegumu un talantu attīstību STEM jomā (matemātika un fizika).
Aktīvi iesaistījusies nevalstiskajā sektorā gan vecāku organizācijās gan izglītības ekspertu biedrībās.

Events in English

Gunta Kraģe
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners