Back

Artis Buks

vēstures skolotājs

Mag.hist.

Aizraušanās: katru dienu nodzīvot tā, lai vakarā būtu mazliet zinošāks, nekā no rīta.

Interesē: kā kļūt par labu skolotāju.

Politiskie uzskati: monarhists.

Piederības sajūta: Vidzemes un Kurzemes aristokrātijas kultūra 18.-19.gs.

Events in English

Artis Buks
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners