Back

Elīna Vrobļevska

RSU lektore, studiju programmas “Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas” vadītāja

RSU lektore un bakalaura programmas “Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas” vadītāja. Kā pētniece darbojas Baltic Sea Region Interreg projektā Healthy Boost, kas fokusējas uz starpsektoru sadarbības veicināšanu pašvaldībās, kā arī izglīto par starptautisko organizāciju un vides politikas jautājumiem.
Elīna Vrobļevska
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners