Back

Laima Geikina

LU Teoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece.

LU Teoloģijas fakultātes vadošā pētniece, projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/076/ vadītāja.
Cilvēks ar 25 gadu pieredzi reliģiskās izglītības laukā. 12 gadi nostrādāti skolā, vadīta Reliģijas un ētikas skolotāja profesionālo studiju programma, monogrāfijas par Reliģisko izglītību Latvijā un Eiropā autore. Šobrīd LU Teoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece. Piedalījusies projektā “Skola2030” kā eksperte un pēcdoktorantūras projekta ietvaros strādā pie reliģijas un izglītības sasaistes izaicinājumu.
Laima Geikina
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners