Back

Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrija - vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē, veic politikas veidošanu transporta un sakaru nozarēs, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu projektus, kā arī īstenojot plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu ieviešanas uzraudzību.
Satiksmes ministrija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners