Back

Solvita Denisa - Liepniece

Komunikācijas zinātnes doktore

Vidzemes augstskolas docente, Baltijas Mediju izcilības centra konsultante mediju pratības jautājumos. Autore publikācijām par stratēģisko politisko komunikāciju.

Events in English

Solvita Denisa - Liepniece
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners