Back

Alla Šilova

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece

22 gadus ilga pieredze tiesneša amatā, 20 no tiem – Latgales apgabaltiesā. Pirms tam strādāja Izmeklēšanas daļā un prokuratūrā. Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. Izskata civillietas. Septiņus gadus ir Tiesnešu ētikas komisijā, pašlaik – tās priekšsēdētāja.

Events in English

Alla Šilova
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners