Back

Diskusija "Kā Valsts kontrole var dot pēc iespējas lielāku sabiedrisko labumu?"

Date and time: August 21, 11:00-12:30
Stage: 1 Skatuve DOTS
Event location in map: Vienības laukums

Šobrīd Valsts kontrolē notiek darbs pie jaunās četru gadu stratēģijas izstrādes, kurai jāsāk darboties 2022. gadā. No stratēģijas izriet gan mūsu darbības mērķi, gan sasniedzamie rezultāti. Bet Valsts kontroles stratēģiju nedrīkst uztvert tikai kā vienas audita institūcijas darbības ietvaru četru gadu periodam, jo no mūsu veiktajām revīzijām, tajās secinātā un – pats galvenais – no ieteiktā un pēc revīzijas ieviestā, vistiešākajā veidā ir atkarīga sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei. Tā ir mūsu darba augstākā jēga. Tādēļ tieši šobrīd ir būtiski ieklausīties arī ārējos viedokļos par to, kas tiek sagaidīts no neatkarīgas koleģiālas augstākās revīzijas iestādes Latvijā, lai šī valsts kļūtu godīgāka un lai pieaugtu pilsoņu cieņa pret valsts pārvaldi, arī otrādi – valsts cieņa pret pilsoņiem.

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners