Atpakaļ

Latviešu valodas aģentūra

Latviešu valodas aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas ‒ Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas ‒ statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.
Latviešu valodas aģentūra
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri