Diskusija "Mākslīgais intelekts – iespēja vai drauds mūsdienu sabiedrībai?"

29.06.2019 19:00 - 20:30

APGAISMO skatuve 23

Rīko:

Latvijas Mobilais Telefons

Apraksts:

Mākslīgā intelekta attīstība notiek milzu soļiem un manāma arī tā ienākšana ikdienas dzīvē. Taču mūsdienu attīstības un tai sekojošo pārmaiņu ietekmē jēdzieni “tehnoloģijas”, “roboti”, “mākslīgais intelekts” u.c. bieži tiek lietoti ar negatīvu pieskaņu. Baidoties par cilvēciskā faktora nozīmes mazināšanos, tehnoloģijas, īpaši patstāvīgi domātspējīgas tehnoloģijas, tiek uzskatītas par biedu un apdraudējumu sabiedrībai. Nereti bažu pamatā ir nezināšana, taču nav noliedzams, ka mākslīgā intelekta attīstības iespējamie virzieni nav prognozējami pat tā radītājiem. Diskusijā ar tehnoloģiju, psiholoģijas un fizikas ekspertiem skaidrosim, kas ir mākslīgais intelekts, kurā virzienā tas attīstās un kādas būs tā sniegtās priekšrocības nākotnē. Kā nebaidīties no pārmaiņām, kas pirmajā brīdī var šķist negatīvas (piemēram, darba vietu samazināšanās robotizācijas dēļ), un pieņemt tās kā soli uz labāku rītdienu un pārtikušāku sabiedrību?

Piedalās: