Diskusija "Darba tirgus - kā gatavoties nākotnes profesijām?"

29.06.2019 21:30 - 22:30

Swedbank izglītības skatuve 26

Rīko:

Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbībā ar:

Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Apraksts:

Laikā no 2018. – 2022. gadam 42% no pieprasītām prasmēm darba tirgū mainīsies (World Economic Forum, 2018).  Strauji pieaugošais darbaspēka trūkums Latvijā, kā arī tehnoloģiskais progress un tehnoloģisko inovāciju pieejamība ir tās tendences, kas darba devējiem liek meklēt jaunus un inovatīvus risinājumus. Nozaru automatizācija un digitalizācija ir tendence, ar ko saskaras nu jau katrs darba devējs Latvijā. Tehnoloģiskais progress palīdz risināt darbaspēka trūkuma problēmas, sniedz iespējas veidot jaunas darba vietas, kas rada augstāku pievienoto vērtību, un līdz ar to var būt arī labāk apmaksātas un palielināt kopējo nozaru produktivitāti. 

Piedalās:

Pasākumu vada: