Paneļdiskusija "Nepazaudēt skolēnu skolu tīklā"

28.06.2019 18:30 - 19:30

Swedbank izglītības skatuve 26

Rīko:

SIA "Dynamic University"

Apraksts:

Izglītojamo skaits ir krasi samazinājies un demogrāfiskās tendences rada nozīmīgus izaicinājumus nozares attīstībai. Aizvien tukšāku skolu ēku uzturēšana sabiedrībai izmaksā dārgi, bet skolu tīkla izkliedējuma dēļ samazinās izglītības kvalitāte un pieaug nevienlīdzības risks.

Sarunā ar nozares profesionāļiem, pašvaldību, kuras pieņēmušas drosmīgus, iespējams, nepopulārus lēmumus skolu tīkla pārkārtošanai, pārstāvjiem un skolēniem šķetināsim šādus tematus: kas ir primārie faktori – ģeotelpiskie apsvērumi, finansiālais izdevīgums vai skolēns un viņa vajadzības, vai ir universāla recepte skolu tīkla attīstībai, cik ilgtspējīgi ir skolu tīkla reorganizācijas risinājumi, vai un kā vispārējās izglītības iestāžu optimālais plānojums saskan ar teritoriālās reformas iecerēm?

Piedalās:

Pasākumu vada: