Domapmaiņa "Izglītība 4.0: nākotnes skola jau šodien"

28.06.2019 17:00 - 18:00

Swedbank izglītības skatuve 26

Rīko:

Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbībā ar:

Latvijas Universitāte

Apraksts:

Pasaules ekonomikas foruma pētnieki paredz, ka 65% jauno cilvēku, kuri pašlaik sāk mācības skolā, strādās profesijās, kuras šodien vēl neeksistē. Lai sagatavotos strauji mainīgajai darba videi, kurā arvien lielāku lomu iegūst dažādas tehnoloģijas, tostarp digitālas, nepieciešamas atbilstošas pārmaiņas arī esošajā izglītības piedāvājumā un mācību procesā. Domapmaiņā meklēsim atbildes uz jautājumiem par to, kādām prasmēm un kompetencēm jāpiemīt jaunajiem skolotājiem? Ko nozīmē tehnoloģiju bagātināta mācīšanās un kādas pārmaiņas tā pieprasa skolā un augstskolā? Kādas ir jaunākās pieejas, metodes un rīki tehnoloģiskās un digitālās pratības attīstīšanai? Un kas jau tagad šajā jautājumā tiek darīts Latvijas skolās un pedagogu sagatavošanā? Kādas prasmes būs pieprasītas rītdienas darba tirgū?

Piedalās:

Pasākumu vada: